Archives for mei, 2018

mei
15

Aanpak asbest kan goedkoper

Asbestsanering kan veel goedkoper. Woningcorporaties maar ook particulieren kunnen samen miljoenen besparen als de saneerders open zouden staan voor innovatie. Veel asbestsaneringen zijn onnodig duur. Dat komt doordat Ascert, de instantie die de regels voor saneringen opstelt, te veel luistert naar de commerciële wensen van de saneerders. Dat is het verwijt van Aedes, de landelijke […]

DETAIL
mei
15

MiniContainment asbestverwijdering veilig? – reactie TNO

Op 30 april 2018 hebben we in onze tv-uitzending uitgebreid aandacht besteed aan asbestverwijderingsmethode MiniContainment. In dit kader heeft de redactie ook onderzoeksbureau TNO om een reactie gevraagd. Die stuurde Radar het volgende. ‘De Inspectie SZW en TNO hebben de beschikbaar gestelde blootstellingsgegevens van MiniContainment BV bekeken. Op basis van de gegevens die TNO heeft […]

DETAIL
mei
15

MiniContainment asbestverwijdering veilig? – reacties politici

Op 30 april 2018 hebben we in onze tv-uitzending uitgebreid aandacht besteed aan asbestverwijderingsmethode MiniContainment. In dit kader heeft de redactie ook politici om een reactie gevraagd. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks): ‘Asbest is zeer gevaarlijk en asbestverwijdering is risicovol. Methodes om het te verwijderen moeten dus veilig en getest zijn, anders stel je werknemers […]

DETAIL
mei
15

Is asbestverwijdering met MiniContainment wel veilig?

Zoals bekend is asbest gevaarlijk. Daarom mag je er niet bij in de buurt komen en gebeurt de verwijdering ervan door personen in afgesloten witte pakken. Nu is er een nieuwe methode: MiniContainment. De asbestsaneerder plaatst een doorzichtige kast over een met asbest besmet object. Via gaten met handschoenen kan de saneerder het object dan […]

DETAIL
mei
15

Register moet bewijslast asbestslachtoffers makkelijker maken

In Nederland sterven jaarlijks honderden mensen aan de gevolgen van onbeschermd omgaan met asbest. Vandaag is op een symposium in Den Haag bekendgemaakt dat er naar verwachting tot 2035 nog 8000 mensen met asbest gerelateerde ziekten zullen worden ontdekt. In de meeste gevallen betekent de diagnose het doodvonnis. Vanwege de lange latentietijd van de ziekte […]

DETAIL
mei
15

Asbestslachtoffer: ‘Mijn racefiets hangt aan de wilgen’

Geen nieuwe asbestslachtoffers per 2040. Dat is de doelstelling van het voorgestelde asbestdakenverbod. Want dat asbest gevaarlijk kan zijn, dat staat buiten kijf. Asbestkanker (mesothelioom), longkanker of stoflongen kunnen het gevolg zijn van asbestblootstelling. Jaarlijks sterven wereldwijd ruim 107.000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten. Ook Klaas Jasperse uit Vlissingen heeft te maken met de nadelige gevolgen […]

DETAIL
mei
15

Het asbestverbod dat eigenlijk nog geen verbod is: hoe zit dat?

Al in 2012 kondigde toenmalig staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan een verbod te willen op asbesthoudende daken. Bijna zes later is het definitieve besluit daarover nog steeds niet genomen. En dat terwijl voor sommige mensen de voorgenomen wet al consequenties heeft. Voor ons dossier Asbest ontleden we een verbod wat formeel nog geen […]

DETAIL
mei
15

GGD adviseert kappen 94 oude eiken in Goor vanwege asbest

Ook voor de GGD Twente staat vast dat de 94 monumentale eiken in de wijk ’t Gijmink niet kunnen blijven staan, hoe teleurstellend dat ook is. De asbestverontreiniging in ’t Gijmink vormt een ‘ernstig potentieel risico’ voor de volksgezondheid. Om dat gevaar weg te nemen moeten de 94 monumentale eiken in de met asbest vervuilde […]

DETAIL
TOP