Nieuws

jan
19

Sneller ontheffing voor weghalen beschermde dieren bij asbest

Inwoners van Lelystad met een asbestdak kunnen versneld een ontheffing krijgen voor de Wet Natuurbescherming als ze hun dak willen saneren. Dat hebben de gemeente en de provincie Flevoland afgesproken Mensen met broedende vogels, jaarrond beschermde nesten en jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen op het dak raken nu in een lange procedure verzeild. De gemeente biedt bewoners nu de mogelijkheid […]

DETAIL
jan
19

Waarschuwing tot preventieve stillegging

Het afgelopen jaar heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden over de preventieve stillegging en de officiële waarschuwing. Ook in 2018 staan belangrijke ontwikkelingen op stapel, waaronder een uitspraak van de Raad van State waar een groot deel van bestuursrechtelijk Nederland reikhalzend naar uitkijkt. Deze ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen voor saneringsbedrijven die met een stillegging of […]

DETAIL
jan
19

Kosten van asbestsanering zijn geheel aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de asbestsanering ook zonder verbouwing noodzakelijk was om het rijksmonument in bruikbare staat te herstellen. Belanghebbende, de heer X, is samen met zijn echtgenote mede-eigenaar/bewoner van een monumentaal pand. Het is een rijksmonument en wordt in 2011 verbouwd tot appartementencomplex. Bij de verbouwing blijkt asbest in het pand […]

DETAIL
jan
19

Inventarisatie asbestdaken in de gemeente Woensdrecht

Vanaf 2024 worden asbestdaken in Nederland verboden. NOTE CLEVERS ASBESTSANERING BV *** even voor alle duidelijkheid, de Tweede Kamer heeft het voorstel m.b.t. het asbestdakenverbod tot op heden nog steeds niet bekrachtigd. Er is dus nog geen asbestdakenverbod! Wel is het advies van ons om de oude daken te verwijderen. Asbest is en blijft gevaarlijk […]

DETAIL
dec
05

Ook Landgraaf zegt nee tegen Sibelco

Landgraaf gaat niet akkoord met het afgraven van de mijnsteenberg van de Oranje Nassau IV in de Heerlense wijk Heksenberg. De gemeenteraad wijst dat voornemen van het Belgische bedrijf Sibelco unaniem af. Eerder deze week deed ook de gemeenteraad van Heerlen dat in meerderheid. Zilverzand Sibelco wint al bijna een halve eeuw zilverzand aan de […]

DETAIL
dec
05

‘Te preutse’ asbestregels mogelijk aangepast

Eindeloze discussies, meer rechtszaken en misschien zijn de huidige asbestregels ook wat overdreven. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overweegt het beleid aan te passen en gaat daarover in gesprek met gecertificeerde en niet-gecertificeerde asbestverwijderaars. Maakt certificeren asbestland veiliger? Daar kun je over twisten. Staatssecretaris Van Ark liet het uitzoeken en komt tot […]

DETAIL
nov
28

Straalgrit met asbest op 842 locaties

Een met asbest vervuild straalgrit van het Dordrechtse bedrijf Eurogrit is op veel meer bedrijfslocaties terechtgekomen dan aanvankelijk bekend was gemaakt. Eurogrit had het vervuilde straalgrit aan 130 bedrijven geleverd. Inmiddels is duidelijk geworden dat veel meer bedrijven, 594 om precies te zijn, het straalmiddel op in totaal 842 locaties hebben gebruikt. De Inspectie SZW […]

DETAIL
nov
28

Actiegroep wijst op asbestschandaal eigenaren Sibelco

Een onafhankelijk onderzoek naar de gevaren van afgraving. Dat is wat stichting Behoud Mijnsteenberg Oranje Nassau 4 in Heerlen woensdag van de provincie heeft gevraagd. De Milieu Effect Rapportage waaraan nu wordt gewerkt, wordt betaald door het Belgische zandwinningsbedrijf Sibelco. Dat verontrust de actievoerders, die schermen met een eerder rapport dat aantoont dat de berg […]

DETAIL
TOP