Nieuws

mrt
21

Jonge methode bij de verwijdering van asbest MiniContainment niet veilig

Jonge methode bij de verwijdering van asbest MiniContainment niet veilig Bij asbestverwijdering wordt al jaren gewerkt met een innovatie waarvan niet zeker is of deze veilig is. Het gaat om de methode Minicontainment, waarbij werknemers geen adembeschermingsmiddelen dragen. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) geeft per mail toe dat op basis van bij […]

DETAIL
feb
28

Brandweer dreigde Boijmans niet meer binnen te gaan

GEHEIM RAPPORT De brandweer heeft vorig jaar aangegeven bij een brand Museum Boijmans Van Beuningen ‘niet te zullen betreden, maar gecontroleerd af te laten branden’. Het pand aan het Rotterdamse Museumpark was te gevaarlijk om bij een uitslaande brand binnen te gaan. Dat blijkt uit een geheim rapport over het aanstaande groot onderhoud aan het […]

DETAIL
feb
28

Oss maakt al werk van verbod op asbestdak

OSS – Het verbod op asbestdaken gaat pas in 2024 in, maar de gemeente Oss maakt er dit jaar al werk van. Ze brengt in beeld hoe groot het probleem is en probeert eigenaren van asbestdaken nu al te bewegen tot actie. ,,De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar”, zegt milieuwethouder Johan van der Schoot. Dat […]

DETAIL
feb
28

VVD oppert uitstel deadline sanering asbest

VVD-Kamerlid Erik Ziengs stelt de deadline voor het saneren van asbestdaken ter discussie. Doelstelling van het kabinet is dat alle asbestdaken per 2024 zijn verwijderd. Maar met nog 95 miljoen m2 dak te gaan en de capaciteitsproblemen die er zijn voor het saneren, vreest Ziengs dat dit doel niet haalbaar is. Toch doel 2024 proberen […]

DETAIL
jan
19

Ontvangstmeldingsplicht LMA voor tussenopslag asbest?

Wegnemen onnodige administratieve lasten! VERAS heeft een brief gestuurd aan het Ministerie van I&W over de administratieve verplichtingen rondom het melden en registreren van de afgifte en ontvangst van asbesthoudend afval door asbestverwijderingsbedrijven. Van leden krijgen wij meldingen dat zij door Omgevingsdiensten worden aangeschreven dat er, ook in geval van louter de tussenopslag van asbest […]

DETAIL
jan
19

Sneller ontheffing voor weghalen beschermde dieren bij asbest

Inwoners van Lelystad met een asbestdak kunnen versneld een ontheffing krijgen voor de Wet Natuurbescherming als ze hun dak willen saneren. Dat hebben de gemeente en de provincie Flevoland afgesproken Mensen met broedende vogels, jaarrond beschermde nesten en jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen op het dak raken nu in een lange procedure verzeild. De gemeente biedt bewoners nu de mogelijkheid […]

DETAIL
jan
19

Waarschuwing tot preventieve stillegging

Het afgelopen jaar heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden over de preventieve stillegging en de officiële waarschuwing. Ook in 2018 staan belangrijke ontwikkelingen op stapel, waaronder een uitspraak van de Raad van State waar een groot deel van bestuursrechtelijk Nederland reikhalzend naar uitkijkt. Deze ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen voor saneringsbedrijven die met een stillegging of […]

DETAIL
jan
19

Kosten van asbestsanering zijn geheel aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de asbestsanering ook zonder verbouwing noodzakelijk was om het rijksmonument in bruikbare staat te herstellen. Belanghebbende, de heer X, is samen met zijn echtgenote mede-eigenaar/bewoner van een monumentaal pand. Het is een rijksmonument en wordt in 2011 verbouwd tot appartementencomplex. Bij de verbouwing blijkt asbest in het pand […]

DETAIL
TOP