Het mesothelioom, ook wel borstvlieskanker of asbestkanker, is een kwaadaardige vorm van kanker uitgaande van de vliezen van de borstkas en longen en/of luchtwegen. Mesothelioom staat ook bekend onder de naam asbestkanker want in 85% van de gevallen is er een blootstelling geweest aan asbestvezels.

Mesothelioom

Oorzaken mesothelioom

Deze blootstelling heeft dan vaak plaatsgevonden door het beroepsmatig omgaan met asbest (timmerlieden, scheepsbouw, spoorwegen, loodgieters) en ontstaat 20 tot wel 50 jaar na de blootstelling. De ziekte komt meer voor bij mannen dan vrouwen. Het roken van sigaretten, pijp of sigaar kan na asbest blootstelling ook leiden tot een hoger risico op longkanker.

Symptomen mesothelioom

Het mesothelioom geeft aanvankelijk weinig klachten. Deze zijn vaak: kortademigheid met vochtophoping achter een long, hoesten en pijn bij doorzuchten. Ook kunnen klachten als verminderde eetlust en gewichtsverlies optreden.

Asbestos Disease Awareness Organization

Bijlagen

Download Adobe Reader voor PC
Download Adobe Reader voor Android

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *