1.Risicoklasse 1: laag risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest art. 4.44 en 4.46: De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel en/of amfibole asbest overschrijdt niet de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 0,2 vezel/cm3;
2.Risicoklasse 2: hoog risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest art. 4.46 en 4.48: De concentratie van asbestvezels van het type chrysotiel (en amfibole asbest) overschrijdt de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 0,2 en 1 vezel/cm3;
3.Risicoklasse 2A: hoog risico op blootstelling bij werkzaamheden met asbest art. 4.46, 4.48 en 4.53a: De concentratie van asbestvezels van het type amfibole asbest overschrijdt de grenswaarde van 2.000 vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 0,2 en 1 vezel/cm3.

Risicoklasse 1

Een risicoklasse 1 sanering mag alleen worden toegepast op losse asbesthoudende producten. Het desbetreffende asbest product mag niet zijn bevestigd met bijv. spijkers, schroeven, lijm enz. Het gehele product[…]

Risicoklasse 2 binnensanering

Risicoklasse 2 binnensanering. Bij deze manier van verwijderen zijn de gevaren voor derden al een stuk minder dan bij een openluchtsanering. Hierbij wordt de werkruimte hermetisch dicht afgeschermd van andere ruimtes. Op het containment moet een[…]

Risicoklasse 2 buitensanering

Risicoklasse 2 buitensanering. Deze verwijderingsmethodiek wordt alleen toegepast op asbesthoudende producten welke worden verwijderd in de buitenlucht. Deze verwijderingsmethode kan door het maken van fouten het meeste gevaar[…]

Risicoklasse 2A

Een risicoklasse 2A sanering kan zowel in containmentsituatie voorkomen alsook in openluchtsituatie. Het gaat hierbij enkel en alleen om amfibole asbest. De gevaarlijkste asbest in zijn soort. De grenswaarde[…]

Uitzonderingsregeling risicoklasse 2A

In de Arboregeling (artikel 4.30) zijn uitzonderingsregels vermeld voor de eindcontrole van saneringen uitgevoerd in risicoklasse 2A waardoor deze niet met Scanning Elektronen Microscopie (SEM) hoeven te worden geanalyseerd.

Uitzonderingsregeling sloopmelding

In het bouwbesluit 2012 (artikel 1.26.2 a-e) zijn uitzonderingsregels vermeld voor de aanvraag van een sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen en of producten. Voor de uitzonderingen hoeft geen sloopmelding te worden aangevraagd.

Uitzonderingsregeling asbestinventarisatie

In het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 4.54b) en het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (artikel 4.3 a-c) zijn uitzonderingsregels vermeld voor de uitvoering van een asbestinventarisatierapport voor het verwijderen van asbesthoudende toepassingen en of producten. Voor de uitzonderingen hoeft geen asbestinventarisatie te worden opgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *