Roken en asbest versterken elkaars werking, met deze combinatie is de kans op longkanker aanzienlijk hoger.
Werk je in de asbestverwijdering dan kun je dus beter meteen stoppen met roken! Beter te laat dan nooit! Een Australisch/Bulgaars medisch onderzoeksprogramma bevestigt de relatie tussen asbestblootstelling, roken en longkanker. Het project onderzoekt manieren om de gezondheid van Aboriginals, die in asbestmijnen werkten of daarbij woonden, te verbeteren. Volgens een woordvoerder is het risico op longkanker vele malen groter als men aan asbest is blootgesteld en rookt.

Roken en asbest versterken elkaars werking

Sigaretten en shag zijn de meest gerookte tabaksproducten. In de Europese Unie vormen deze producten samen 95% van de tabaksverkoop. Zijn sigaretten en shag even ongezond?

Ja, de gezondheidsrisico’s zijn vergelijkbaar. Bij zowel shag als sigaretten krijgt de roker de giftige verbrandingsproducten van tabak binnen, zoals teer en koolmonoxide. Deze stoffen zijn de belangrijkste veroorzakers van schade aan de gezondheid. Een aanzienlijk deel van de rokers denkt onterecht dat shag minder schadelijk zou zijn. Sigaretten bevatten gemiddeld per stuk meer tabak dan shagjes. Shagrokers roken echter gemiddeld intensiever (meer trekjes, dieper inhaleren), blijkt uit onderzoek. Uiteindelijk krijgen rokers bij sigaretten en shag waarschijnlijk ongeveer evenveel rook binnen. Een filter vermindert de afgifte van teer, met name als er koolstof in zit. Rokers hebben bij gebruik van filters echter de neiging méér te roken, mogelijk om te compenseren voor de verminderde afgifte van teer. Of roken met filter beter is voor de gezondheid, is daarom onduidelijk. Producenten van tabak voegen de filters voornamelijk toe vanuit oogpunt van de marketing. De concentratie kankerverwekkende stoffen in het lichaam is bij shagrokers en sigarettenrokers vergelijkbaar.

Roken en asbest versterken elkaars werking

Bestaan er minder ongezonde sigaretten? Antwoord: Nee.

Alle producten waarin tabak wordt verbrand en geïnhaleerd, zijn zeer ongezond. Er zijn wel allerlei producten op de markt, die inspelen op de behoefte onder rokers aan minder ongezonde sigaretten. ‘Light’ sigaretten worden verkocht als minder schadelijk, maar zijn zeker zo ongezond als gewone sigaretten. Bij light is de vormgeving zo aangepast, dat machinale tests minder afgifte van schadelijke stoffen registreren. Mensen roken echter anders dan machines. Rokers inhaleren bijvoorbeeld onbewust dieper wanneer de sigaret minder rook afgeeft. De term ‘light’ is daarom misleidend en inmiddels verboden in de EU. Hoewel sommige additieven de schadelijkheid van tabak kunnen vergroten, is er geen bewijs dat sigaretten zonder additieven beter zouden zijn voor de gezondheid. Tabak zelf is de bron van de meest schadelijke stoffen bij het roken. Sigaretten zonder additieven blijken méér nicotine af te geven. Menthol in sigaretten geeft een frissere smaak, die minder met (schade door) tabak wordt geassocieerd. Menthol zorgt er echter voor dat rook dieper kan worden geïnhaleerd. Er zijn aanwijzingen dat menthol in sigaretten de kans op hart- en vaatziekten en kanker als gevolg van roken vergroot. Kruidensigaretten bevatten meestal geen tabak en dus ook geen nicotine. In plaats daarvan worden andere planten verbrand, zoals sla. De verslavende werking is mogelijk minder door het ontbreken van nicotine. De rook van veel kruidensigaretten is echter wel even kankerverwekkend als tabaksrook.

Roken en asbest vergroot de kans op longkanker

Nicotinevrije sigaretten bevatten genetisch gemodificeerde tabak, die bij verbranding evenveel teer en koolmonoxide afgeeft, maar veel minder nicotine. Nicotinevrije tabak is even kankerverwekkend en schadelijk voor hart en bloedvaten als reguliere tabak. Het is nog onduidelijk of deze sigaretten minder verslavend zijn: naast nicotine speelt ook de gewoonte een grote rol bij een rookverslaving. Filters verminderen de afgifte van teer. Tegelijkertijd is bekend dat rokers méér roken met filtersigaretten, mogelijk om te compenseren voor het effect van het filter. Elektronische sigaretten (e-sigaretten) zijn geen ‘echte’ sigaretten: ze bevatten geen tabak en er wordt niets verbrand. Bij e-sigaretten wordt vloeistof verhit en de damp ingeademd. Voor rokers is het inademen van deze damp minder ongezond dan het inademen van rook van reguliere sigaretten. Wel bevat de damp andere stoffen waarvan de veiligheid niet is gegarandeerd. Met name over de effecten op lange termijn is nog onvoldoende bekend. Niet-rokers wordt het gebruik van e-sigaretten dan ook afgeraden.

Een paar voorbeelden van sigaretten zijn (Filter)sigaret en shag, Sigaar, Pijptabak, Pruim- en snuiftabak, Waterpijp, Kruidensigaret, Nicotinevrije tabak, E-sigaret, Shisha-pen. Bronnen: http://www.rokeninfo.nl/professionals/tabaks-en-aanverwante-producten/sigaret-en-shag

Bijlagen

Download Adobe Reader voor PC
Download Adobe Reader voor Android

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *