Als gevolg van blootstelling aan asbest kunnen verschillende vormen van asbestziekten optreden. De meest voorkomende ziekten zijn asbestose en mesothelioom, maar asbest kan dus nog meerdere ziekten en problemen veroorzaken. op deze pagina vind u de meest voorkomende informatie hier over. Helaas is de reeds bekende informatie over aandoeningen die kunnen ontstaan door asbestblootstellingen nog steeds niet volledig. In de loop der decennia kunnen er nog steeds “nieuwe” aan asbestblootstelling gerelateerde aandoeningen worden vastgesteld. aandoeningen waarvan niet altijd direct en 100% duidelijk is dat de oorsprong ervan bij de vroegere blootstelling aan asbest ligt. Onderzoek vindt volop plaats maar het zuiver detecteren blijft een lastig verhaal. 

Mesothelioom

Mesothelioom is een tumor aan de longvliezen (pleuraal mesothelioom) of het buikvlies (peritoneum mesothelioom). Normaal is de ziekte zeldzaam. Desalniettemin komt longvlieskanker veel vaker voor dan buikvlieskanker. Voor meer info over mesothelioom klik op “lees meer”

Asbestose

Asbestose is een aandoening die behoort tot de pneumoconioses (stoflongen) waarbij verbindweefseling van de luchtwegen optreedt. De longcapaciteit neemt af, waardoor zich overbelasting van het hart kan voordoen. Wilt u meer weten over asbestose klik op “lees meer”

Larynxkanker

Kanker aan het strottenhoofd wordt ook wel larynxkanker genoemd. Sommige mensen noemen het ook wel keelkanker. De keel bevat echter het strottenhoofd en andere omliggende structuren. Wilt u meer informatie over larynx kanker klik op “lees meer”

Pleurale plaques

Pleurale plaques zijn verdikkingen van het borstvlies en worden in verhoogde frequentie gevonden bij aan asbest blootgestelden. Pleurale plaques op zichzelf hebben geen effect op de levensverwachting, voorzover zij de longfunctie niet beïnvloeden. Voor meer info over pleurale plaques klik op “lees meer”

Longkanker

Longkanker is een verzamelnaam voor een aantal kwaadaardige tumoren uitgaande van de longen. Wilt u meer weten over longkanker klik op “lees meer”

Eierstokkanker

Eierstokkanker is kanker die ontstaat in je eierstokken. De eierstokken zijn twee orgaantjes aan het uiteinde van je eileiders. Wilt u meer weten over eierstokkanker klik op “lees meer”