Professionals in asbest

24/7 Calamiteitendienst

Voor noodgevallen kunt u ons 24 uur per dag (ook in het weekend en op feestdagen) bereiken op het telefoonnummer 06-1590-2226. Het is van belang om zeer snel de situatie bij een calamiteit correct te kunnen inschatten en de gepaste acties of maatregelen te kunnen nemen. Door onze eigen ontwikkelde strategie onderscheiden wij ons dan ook in de aanpak van calamiteiten en andere noodsituaties. Bij iedere calamiteit wordt een rapportage opgesteld welke gebruikt kan worden voor een snelle afwikkeling met de verzekering. Na een brand-calamiteit maar ook bij explosies, storm- en waterschades en tijdens en na het onbewust of onverhoopt bewerken van asbesthoudende producten bestaat er een reële kans dat er asbestdeeltjes in de lucht en in de omgeving terecht kunnen komen. Snel handelen is daarom uiterst belangrijk. Na een calamiteit, zijn behalve het gebouw, ook de in of om het gebouw aanwezige vloeren, daken, elektronica en apparaten vaak met asbestdeeltjes verontreinigd. Doorgaans worden de losse objecten afgevoerd als verontreinigd maar dat is niet altijd nodig. Wij kunnen in overleg met de opdrachtgever een plan van aanpak opstellen om vervolgens de elektronica en apparaten te ontdoen van alle asbest verontreinigingen. De calamiteitenservice van Clevers Asbestsanering B.V. is 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar.

Gecertificeerd keurstation

Clevers Asbestsanering B.V. is een gecertificeerde keuringsinstantie voor o.a. adembescherming, gereedschappen en collectieve- en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de met asbest verontreinigde arbeidsmiddelen worden bij ons gerepareerd en gekeurd in een speciaal daarvoor ingerichte cleanroom.

Verzorgen decontaminatiefaciliteiten

Wij verzorgen voor verschillende doeleinden decontaminatie-units. Indien gewenst inclusief stroomvoorziening, beschermende kleding, adembescherming en ondersteuning door eigen gecertificeerd personeel. Denk hierbij onder andere aan: Asbestinventarisaties, NEN 2990 onderzoeken, voor particulieren m.b.t. het verwijderen van de toegestane hoeveelheid asbest golfplaten in uw gemeente.

Asbestverwijdering

Iedereen heeft baat bij een snelle, probleemloze en vooral veilige asbestverwijdering. Onze verwijderingstechnieken zijn volledig afgestemd op de behoeften van onze klanten. Clevers Asbestsanering B.V. reageert flexibel op invloeden van buitenaf (weer, verordeningen etc.) en werkt efficiënt, betrouwbaar en degelijk. Wij zijn volledig gecertificeerd voor het verwijderen van alle soorten asbest. Wij beschikken over het Procescertificaat Asbestverwijdering en verwijderen asbest volgens de vastgelegde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeids- veiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en milieu. Schakel Clevers Asbestsanering B.V. in als u er zeker van wilt zijn dat het gehele proces volgens de vigerende normen en wetten word uitgevoerd. Uw probleem is onze zorg!

Inzamelen asbesthoudend afval

Voor particulieren is het toegestaan om een beperkte hoeveelheid asbest zelf te verwijderen. Met de melding van uw gemeente kunt u bij ons de asbest inleveren en krijgt u een stortbon zodat u kunt aantonen dat u de asbest volgens de regels heeft afgegeven. Voor bedrijven is het in enkele gevallen ook toegestaan om losse asbest toepassingen weg te halen zoals: installatiemonteurs die een asbestplaat onder de centrale verwarming zelf mogen wegnemen. Deze bedrijven kunnen ook de asbesthoudende toepassingen bij ons inleveren en er word een stortbon overhandigd om te kunnen aantonen dat de asbest ook volgens de regels is afgegeven.

Adembescherming fittesten

Het is belangrijk dat iedere professional zijn of haar masker goed gebruikt en dat deze ook naar behoren past en dus ook beschermd. Daarom is ons eigen personeel opgeleid om deze fittesten zelf te kunnen uitvoeren. Wij maken gebruik van de nieuwste en best bestaande apparatuur, de Quantifit en fittester 3000. Deze Quantifit en zijn voorganger de fittester 3000 is een hoog gespecialiseerd instrument die de wetenschappelijk bewezen CNP (Controlled Negative Pressure) benut om direct eventuele lekkage van uw en onze maskers op te sporen.

Decontamineren verontreinigde inboedel

Clevers Asbestsanering B.V. beschikt over een uiterst modern ingerichte cleanroom. Wij kunnen voor verzekeringmaatschappijen complete inboels reinigen. Een woningbrand is een van de meest aangrijpende gebeurtenissen in een mensenleven, zeker wanneer de schade zo groot is dat een groot deel van uw persoonlijke spullen verloren zijn gegaan. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Wij reinigen al uw bezittingen die voor u van grote emotionele waarde zijn. U kunt op onze ondersteuning rekenen.

Chroom-6 verwijderen

Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Dit wordt ook wel een CMR-stof genoemd: Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch. Aan het werken met CMR-stoffen worden extra verplichtingen gesteld. Clevers Asbestsanering BV kan voor u veilig het Chroom-6 verwijderen volgens de geldende richtlijnen.

Minerale- of synthetische anorganische vezels

Sinds de schadelijke gevolgen van blootstelling aan asbestvezels gekend zijn en het gebruik van die stof verboden werd, maakt de industriële wereld steeds vaker gebruik van vervangingsvezels. Deze vezels hebben als eigenschap dat ze kunnen breken, maar niet overlangs kunnen splijten zoals asbestvezels. Ze kunnen dus verkorten (in lengte), maar niet smaller worden (diameter blijft gelijk). Clevers Asbestsanering BV beschikt over voldoende kennis voor het verwijderen van minerale- of synthetische anorganische vezels.

Al meer dan

werken wij 100% veilig en verantwoord!