RIR Nederland

RIR staat voor Reliable Independent Review; Betrouwbare Onafhankelijke Beoordelingen. RIR is de belangrijkste organisatie die zich inzet voor de promotie van “het boeren verstand principe” en de bestrijding van corruptie in de asbestketen. Deze politiek onafhankelijke organisatie van algemeen belang werd opgericht in 2010. RIR werkt constructief samen met de overheid, eigenaren van asbest en het maatschappelijk middenveld. RIR werkt ook nauw samen met de diverse handhavings- en toetsingsinstantie zoals (milieu)politie, Inspectie SZW (oude arbeidsinspectie), Inspectie LenT (oude VROM inspectie).

Meld de illegale praktijken

RIR voert zelf onderzoeken uit die de perceptie in kaart brengen om het corruptieniveau te evalueren.
In 2013 heeft RIR haar deelonderzoeken naar, onder andere de corruptie binnen de asbestketen, gepresenteerd in haar rapport “de uitdaging

Buiten het opsporen van individuele corruptiegevallen, draagt RIR bij aan corruptiebestrijding door concrete voorstellen te doen op basis van verbetering van beleid, wet en regelgeving, het ontwikkelen van nieuwe saneringsmethodes en het overdragen van kennis. De organisatie zet in op sensibilisering en preventie.

RIR levert een Active bijdrage aan de bescherming van de volksgezondheid en milieu door het ontwikkelen en delen van kennis, het ontwikkelen van nieuwe methoden en het optimaliseren van bestaande methoden.

Het MMA biedt u op haar website een platform om uw misstanden anoniem te melden.
Uw persoonlijke gegevens worden, zonder uw expliciete toestemming, evenals uw IP-adres van uw computer niet geregistreerd.

Het MMA analyseert alle meldingen en zal de relevante resultaten daarvan aanbieden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Indien u wenst dat de door u gemelde misstanden ook wordt doorgegeven aan de juiste instantie welke hiertegen maatregelen kan nemen, dient u dit aan te geven op het meldingsformulier.

Het Meldpunt Misstanden Asbestketen verzamelt en analyseert alleen misstanden bij professionele bedrijven en overheidsinstellingen in de asbestverwijderingsketen.

Asbest en bouw & LinkedIn
Meld misstanden

Bijlagen

Bron: www.rirnl.eu

Download Adobe Reader voor PC
Download Adobe Reader voor Android

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *