Bent u aan asbest blootgesteld, dan kunt u op de website asbestregister van het Instituut Asbestslachtoffers de gegevens hierover vastleggen. Mocht u later ziek worden door de asbestblootstelling, dan kunnen de gegevens die u nu vastlegt een belangrijk hulpmiddel zijn om uw bewijspositie te versterken tegen degene die verantwoordelijk is voor de blootstelling. Uw gegevens worden daarnaast anoniem gebruikt om asbestrisicosituaties beter in kaart te brengen.

Instituut Asbestslachtoffers

Asbestregister

U kunt gebruik maken van het asbestregister als u met asbest in aanraking bent geweest en bezorgd bent dat u daardoor ziek wordt. Met de registratie van uw blootstelling, kan het Instituut Asbestslachtoffers u helpen nu alvast een “bewijspositie” op te bouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *