Asbestose. Klachten en verschijnselen: pijn in de borst, kortademigheid, minder goed verdragen van lichamelijke inspanning, hoest (in sommige gevallen).
Asbest is vroeger op grote schaal gebruikt als isolatiemateriaal in de bouw, tot het in 1975 is vervangen door andere materialen zoals glaswol. Het gebruik of verwerken van asbest is in ons land verboden. Er zijn zes soorten asbestvezels – chrysotiel, amosiet, tremoliet, actinoliet, anthofylliet en crocidoliet – en zij kunnen allemaal ziekten van de luchtwegen veroorzaken. Er kunnen ziekten ontstaan wanneer grote hoeveelheden van de fijne asbestvezels zich in de longen ophopen en niet uitgehoest worden.

Asbestose

Wat is asbestose?

Asbestose is een longziekte die ontstaat door inademing van asbeststof (magnesium silicaat). Het is zeer gevaarlijk vanwege het risico op longkanker. Vroeger kwam deze typische beroepsziekte veel meer voor, omdat met asbest werd gewerkt zonder beschermende maatregelen. Arbeiders van scheepswerven, verwarmings- en isolatiebedrijven en asbestmijnen werden er dagelijks aan blootgesteld. Tegenwoordig mag asbest niet meer in woningen en gebouwen worden gebruikt vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. De verschijnselen van asbestose, zoals hoest en kortademigheid, kunnen veel eerder optreden dan die van bijvoorbeeld de stoflongen bij mijnwerkers, soms al na 5 jaar. Röntgenfoto’s kunnen uitsluitsel geven voor wat betreft de diagnose.

Voorkom inademen van asbestvezels door adembescherming te dragen.

Asbestose

Bijlagen

Download Adobe Reader voor PC
Download Adobe Reader voor Android

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *