In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Vooral in golfplaten en in gevels. Dit betekent een risico voor de gezondheid van de agrarische ondernemer én de omgeving. Ook de waarde van het vastgoed daalt. Het is dus in uw persoonlijk en bedrijfsbelang om die risico’s waar mogelijk te beperken. Te beginnen met het stellen van een aantal vragen. Heb ik asbest? Moet ik al saneren? Zo ja, wat moet ik allemaal weten en doen? Met deze pagina willen we u daarin ondersteuning bieden. Zo vindt u op deze pagina een overzicht van alle praktijkbladen van Agro Asbestveilig wat onderdeel is van het Stimuleringsprogramma voor een Asbestveilige Agrosector in 2024.

Sanering van asbest(daken) op agrarische bedrijven

Sanering van asbest(daken) op agrarische bedrijven

Daken van asbestbevattende golfplaat zijn veel toegepast vanaf da jaren 50 tot in de vroege jaren 90. U overweegt om uw asbestbevattende golfplaten dak te laten vervangen door een asbestvrij dak. Eventueel denkt u ook na over het plaatsen van zonnepanelen. Het vervangen van uw dak is verstandig en op termijn noodzakelijk. Dagelijks verschijnen er berichten over calamiteiten met asbest[…]

Asbest saneren met levende haven in de stal

Asbest saneren met levende have in de stal

Bij de sanering van asbestdaken op stallen is het belangrijk dat u over een aantal zaken van te voren goed nadenkt. De werkzaamheden die bij een sanering horen, hebben immers invloed op de dagelijkse gang van zaken op uw bedrijf. Zo moet de stal van te voren leeg en schoon gemaakt worden, mag u tijdens het saneringsproces niet in de buurt van de stal komen en moeten dieren de stal uit[…]

Asbestvrije platen

Asbestvrije platen

Hoe weet u of u een asbestdak hebt? In juni 1993 trad het verbod op toepassingen van asbest in werking. De vuistregel is dan ook dat daken van na 1993 asbestvrij zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat er na die periode nog oude voorraden illegaal zijn gebruikt. Soms zullen er op daken ook nokstukken of goten gebruikt zijn die wellicht weer van een ander materiaal zijn dan de golfplaten[…]

Riet onder asbest

Riet onder asbest

Als u een dak wilt laten saneren waar riet onder ligt moet u rekening houden met hogere kosten. Bij de sanering of door verwering van de oude platen kunnen namelijk asbestresten in het riet terecht komen. Er is extra schoonmaakwerk nodig om alle stukjes asbest die afgebroken zijn op te zoeken of weg te zuigen. Daarnaast ligt er vaak veel stof op het riet[…]

Isotaie onder asbest

Isolatie onder asbest

Onder veel daken bevindt zich een isolatielaag. Als deze laag goed schoon te maken is, dat wil zeggen dat hij intact en niet poreus is, levert deze bij de vrijgave na sanering geen problemen op. De laag kan dan blijven liggen en er kunnen nieuwe dakplaten op gelegd worden. Als de isolatie poreus is of bijvoorbeeld aangevreten door[…]

Gordingen

Gordingen

Wanneer u asbestplaten van uw dak laat halen, kunnen er asbestvezels op de gordingen achterblijven. In dit praktijkblad geven wij aan waar u in ieder geval rekening mee dient te houden. In een normale situatie worden de vezels die mogelijk achterblijven op de gordingen verwijderd door de gordingen schoon te zuigen met een[…]

Omdat niet saneren meer kost

Omdat niet saneren meer kost

Laten we helder zijn: asbest saneren kost geld. Dat is meteen de enige reden om het te laten. Er zijn betere redenen om het wel te doen, want niet saneren kost veel meer. Denk aan de gezondheidsrisico’s, juist ook in bestaande situaties en aan waardevermindering van uw opstal. Maar ook aan de extra ellende bij brand- of stormschade, omdat u dan bij aanwezigheid van asbest meteen de regie over uw erf[…]

Fiscale en financiële mogelijkheden bij asbestsanering

Fiscale en financiële mogelijkheden bij asbestsanering

Om te zorgen voor versnelde asbestsanering in de agrosector wil het landelijk  stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig agrariërs aanzetten tot sanering en hen hierbij ook faciliteren. Een van de belangrijke aspecten bij asbestsanering die hiermee gemoeid is . Daarom een overzicht met financiële prikkels die huidige, toekomstige maar ook voormalige ondernemers kunnen stimuleren om asbest te saneren[…]

Financiële drijfveren agrariërs voor versnelde asbestsanering

Financiële drijfveren agrariërs voor versnelde asbestsanering

Er is voor dit onderzoek een projectgroep samengesteld met daarin een subsidieadviseur, een fiscaal adviseur, een bouwadviseur een bedrijfskundig adviseur en een secretaris. Deze projectgroep heeft getracht om voor eigenaren van asbesthoudende gebouwen de financiële consequenties van sanering inzichtelijk te maken. Dit is gedaan aan de hand van een modelstudie, waarbij de meest voor de hand liggende[…]

Rapportage Landelijke Enquête Asbest in de Agrosector

Rapportage landelijke enquête asbest in de agrosector

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid asbest in de agrarische sector en de handelingsperspectieven van agrariërs rond asbestsanering, is een landelijke enquête onder agrarische bedrijven uitgevoerd. Er zijn meer dan 20.000 agrarische bedrijven benaderd en 3.255 respondenten hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten geven een representatief beeld van de agrarische sector. Uit de enquête blijkt[…]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *