Asbest, gezondheid en veiligheid

Asbest, gezondheid en veiligheid

Prijs € 95,00

Studentenprijs € 32,00

Rubriek: Literatuur

Anders: Waargebeurd verhaal

Auteur: Evelien de Kezel

Asbest, gezondheid en veiligheid

Dit boek behandelt de dynamiek in het aansprakelijkheidsrecht naar aanleiding van asbest als gezondheidsrisico. Sinds de jaren negentig van vorige eeuw werd een groot aantal mensen in België, Nederland en Frankrijk het slachtoffer van asbestziekten; het is in die landen dus een belangrijk maatschappelijk en rechtspolitiek thema. De asbestkwestie heeft niet alleen geïllustreerd dat het aansprakelijkheidsrecht onder druk van maatschappelijke verwachtingen belangrijke ontwikkelingen kan vertonen, maar ook dat een te flexibele inzet van het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem de schadelast voor bepaalde groepen binnen de samenleving oncontroleerbaar kan maken. Wanneer de druk op rechters om responsief en empathisch recht te spreken te groot wordt, ligt immers het gevaar voor een ‘tunnelvisie’ op de loer, het gevaar dat de rechter aansprakelijkheid aanvaardt omdat een bepaald gezondheids- of veiligheidsrisico zich heeft gerealiseerd, terwijl de schadeveroorzaker daar in het verleden niet op bedacht had moeten zijn.
Uit het onderzoek naar de aanpak van de asbestproblematiek in België, Nederland en Frankrijk blijkt dat het aanbeveling verdient, ook bij de omgang met (nieuwe) gezondheidsrisico’s, het reguleringsvraagstuk, waarbij het aansprakelijkheidsrecht een belangrijke rol kan spelen (hoeveel zorg moet worden betracht ex ante), te onderscheiden van het vergoedingsvraagstuk ex post (voor welke gezondheidsschade heeft de benadeelde recht op welke vergoeding). Bij dit laatste is een mix van sociale en private vergoedingsmechanismen beter geschikt om te beantwoorden aan de vergoedingsverwachtingen van benadeelden.

Evelien de Kezel is docent aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en advocaat.

‘[…] een prachtig boek, waarin nagenoeg alle aspecten die verband houden met de asbestproblematiek aan bod komen, de (re)acties van de overheden, wetgever én de rechtspraak daarop kritisch worden onderzocht, en dit alles in een ruim rechtsvergelijkend kader.’ 
Wannes Buelens (onderzoeker bij Antwerp Health Law and Ethics Chair (AHLEC) en bij onderzoeksgroep Persoon en Vermogen Universiteit Antwerpen) in Tijdschrift voor Privaatrecht 2016, 376.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *