Asbestsanering kan stuk sneller en goedkoper

Asbestsanering kan stuk sneller en goedkoper

De beschermingsmaatregelen die asbestverwijderaars moeten treffen, zijn vaak overdreven. Clevers Asbestsanering BV uit kerkrade pleit bij de rechter voor een veilige, maar goedkopere en snellere methode. Als hij gelijk krijgt scheelt dat in Nederland miljarden euros.

In situaties waarbij het risico gering is, kun je als asbestsaneerder allerlei voorzorgsmaatregelen zoals maanpakken, luchtsluizen en douches achterwege laten en sneller te werk gaan.

Dat scheelt enorm veel in de kosten. Dat zeggen asbestsaneerders die zijn aangesloten bij ‘de Nederlandse Amovatie Associatie’ (dNAA).

Dat kan wel zijn, maar het mag officieel niet, zegt het keuringsinstituut TUV. Nadat Clevers Asbestsanering BV na eerdere waarschuwingen zijn werkwijze niet aanpaste, kondigde de TUV aan de vergunning van het bedrijf voor een maand in te trekken.

Eigenaar Jaimie Clevers vocht de aangekondigde schorsing van zijn vergunning woensdag aan in de rechtbank in Roermond.

BOETES

Clevers Asbestsanering BV is aangesloten bij dNAA. Het bedrijf werkt onder meer met een schuimlaag waaraan zich de asbestdeeltjes hechten, waardoor een klus sneller en voordeliger kan worden afgerond. Omdat Clevers daarbij niet aan de oficiele richtlijnen voldoet, die door de asbestbranche zelf zijn opgesteld, heeft hij diversen boetes gekregen van Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie. En nu dreigt zijn bedrijf een maand te worden stilgelegd,wat hem en zijn klanten mogelijk in de problemen brengt.

De risico’s worden volgend de officiele regels vaak hoger ingeschat dan ze in werkelijkheid zijn, zegt Jaimie Clevers. ‘Ik vind dat ik bij risico’s in de laagste categorie niet op de klassieke manier hoef te werken, maar de TUV berispt me dan toch.” Volgens Clevers’ Advocaat Pieter Huisman wordt de saneringsmethode van dNAA inmiddels omarmd door het grootste deel van de Limburgse Gemeenten. Clevers heeft vorig jaar al op 315 plaatsen op die manier gewerkt.

Als de strenge veiligheidseisen worden aangepast en nieuwe werkmethoden worden toegelaten, scheelt dat de samenleving miljarden euro’s, lieten de koepel van woningcorporaties Aedes en de Land- en tuinbouworganisatie LTO al weten.

NORMEN

Dat kan wel zijn, reageerde de rechter Jacobs, maar de werkwijze van dNAA staat nu niet in de regels. Volgens advocaat Huisman is het probleem de starre indeling van asbestverwerking in bepaalde risicoklassen. De officiele normen schatten de risico’s van de saneringsprojecten vaak te hoog in, aldus Huisman.

Volgens de advocate van de TUV heeft Clevers geen goede redenen om van die regels af te wijken. De sancties die daarvoor gelden, zijn in beton gegoten. Als de TUV die sancties niet oplegt verliest zij de vergunning. Clevers zegt echter dat hij voldoet aan hogere wetgeving, en hij betwist daarom de sancties van de TUV. Rechter Jacobs vindt het een lastige kwestie. ‘ik moet besluiten toetsen aan de geldende regelgeving. U vraagt me die regels opzij te schuiven omdat er een betere werkmethode is, maar dat doet een rechter nooit lichtvaardig.’ De rechter liet doorschemeren dat ze overweegt de kwestie door te schuiven naar de meervoudige kamer van de rechtbank. De rechter neemt over twee weken een beslissing.

Bron: DeLimburger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *