Boer haalt asbest nu in eigen tempo van dak

Boer haalt asbest nu in eigen tempo van dak

Boeren en burgers zijn boos en blij dat het asbestverbod van de baan is. Voorlopig kunnen ze zelf bepalen wanneer ze die kosten voor verwijdering maken. Maar het moet en zal er een keer van komen, vanwege de gezondheid én de verzekering.

Verwarrend is dat asbestbeleid wel, vinden alle betrokkenen. Eerst was asbest levensgevaarlijk en moesten we er zo snel mogelijk onder dwang van af. Nu betwisten wetenschappers en gezondheidsdeskundigen elkaar als het gaat om het tempo en de manier waarom dat zou moeten gebeuren.

En waar de Tweede Kamer akkoord ging met een absoluut asbestverbod per eind 2024, beslist de Eerste Kamer recent dat zo’n strikte maatregel niet te handhaven is en dat er ook het geld niet voor is om ons land op die termijn asbestvrij te krijgen.

De boer wil ook gewoon van zijn asbest af, hoor. Maar als het dak er goed bij ligt, is de noodzaak er niet om dat op korte termijn te doen

Noodzaak
Opluchting bij de boeren, meldt land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. De verplichting die er lag was voor veel boeren nog een stap te ver omdat ze het niet konden betalen. Namens zijn collega’s in Zeeland en West-Brabant meldt Ko de Regt: ,,De boer wil ook gewoon van zijn asbest af, hoor. Maar als het dak er goed bij ligt, is de noodzaak er niet om dat op korte termijn te doen.”

,,Het is veel logischer zoiets mee te nemen met andere veranderingen aan het bedrijf, zoals de bouw van een schuur of de plaatsing van zonnepanelen”, vind De Regt. ,,Nu dreigden boeren gedwongen te worden, ook als het niet paste in hun planning of financiering. De daken verdwijnen gewoon, maar het zal nu meer gaan in de het ritme van de bedrijfsvoering.”

Zo’n 400.000 eigenaren van vele miljoenen vierkante meters asfaltdak – waarvan nog een kwart op woningen – zijn vooralsnog verlost van hun verplichte sanering. Maar dat wil niet zeggen dat asbestvezels niet meer kankerverwekkend kunnen zijn, beseffen alle betrokkenen eveneens.

LTO Nederland, aldus woordvoerder Alfred Jansen, constateert dat sommige boeren zich ‘gepakt’ voelen omdat zij onder druk wél al hoge kosten hebben gemaakt vooruitlopend op een wet die uiteindelijk niet is aangenomen. ,,Wij gaan met Aedes (woningcorporaties. red.) en Vereniging Eigen Huis in gesprek om tot een betere en realistische aanpak te komen.”

Rust
De ingreep van de Eerste Kamer geeft eigenaren rust en misschien zakken nu ook de kosten omdat asbestverwijderaars niet meer financieel kunnen profiteren van een ‘overspannen markt’. LTO Nederland zal leden desalniettemin blijven stimuleren om te saneren. Boeren zullen ook wel moeten, is de verwachting, omdat verzekeringsmaatschappijen dat steeds strenger van ze verlangen en hogere premies (gaan) vragen aan wie nog asbest op zijn dak heeft liggen (zie kader).

Ook gemeenten houden zich aan hun aansporingsbeleid, wet of geen wet, veronderstelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Etten-Leur, bijvoorbeeld, blijft burgers en boeren actief benaderen om te slopen, laat verantwoordelijk wethouder Kees van Aert weten.

,,Wij hebben ook geconstateerd dat het moeilijk is om alle asbesthoudende daken vóór 2025 te saneren. De kosten zijn hoog. Maar vrijkomende asbestvezels zijn slecht voor de leefomgeving, dus blijven we sanering stimuleren en ondersteunen.”

Etten-Leur doet dat met een actie waarvoor zich inmiddels al 415 inwoners hebben ingeschreven. Zij krijgen collectief hulp en advies en mogen met een geldige sloopmelding op de milieustraat gratis 35 m2 asbesthoudend materiaal inleveren. Wethouder Van Aert: ,,Daar gaan wij onverminderd mee door.”

‘Wie vooroploopt, is altijd de lul’
Een varkenshouder die anoniem wil blijven, liet vorig jaar alle asbestdaken van zijn bedrijf vervangen. ,,Op dat moment was dat voor ons een goede keuze”, zegt hij. Er zat een verbod aan te komen per 2024 en er was toen nog wel subsidie beschikbaar. Nu is het verbod plots van de baan, omdat de Eerste Kamer oordeelt dat de voorgestelde verplichting om te verwijderen onuitvoerbaar en onbetaalbaar is.

,,Dit is blijkbaar hoe de Nederlandse wet- en regelgeving werkt, zegt de varkenshouder enigszins gefrustreerd. Want hij deed een flinke investering, terwijl dat achteraf bezien nog niet nodig was: ,,Als je vooroploopt ben je altijd de lul.”

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat) heeft het nu over 2028 en komt voor het einde van dit jaar met een nieuw plan voor de asbestsanering.

Geen dekking
Toch denkt de varkensboer dat het achteraf bezien best een verstandige keuze kan zijn geweest, asbestverbod of niet. Want het wordt al steeds moeilijker om een pand met asbestdak te verzekeren. De premies stijgen, onder meer omdat verzekeraars huiverig zijn voor de hoge kosten na een brand waarbij asbest vrijkomt. Sommige bieden bij een nieuwe opstalverzekering al geen dekking meer voor asfaltdaken. ,,Misschien stijgen de premies nog wel verder en wordt het haast onbetaalbaar”, voorziet de varkensmester. ,,Dan ben je alsnóg verplicht jouw dak te vervangen.”

Hij baalt wel van de wispelturigheid van de overheid en alle wetten en regels die er voor boeren zijn. Zoals de stikstofwet PAS die recentelijk door de Raad van State onderuit werd gehaald. ,,Zo wordt het wel heel moeilijk om te ondernemen.”

Bron: BNdeStem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *