De uitdaging

De uitdaging

Prijs: Gratis download

Rubriek: Literatuur

Anders: Waargebeurd verhaal

Auteur: G. Lensink

De uitdaging

In Nederland zitten er continue asbestvezels, waarvan u ziek kunt worden, in de lucht. Dit wordt de “achtergrondconcentratie aan asbestvezels” genoemd. In Nederland is heden afgesproken dat een persoon niet meer dat 10.000 vezels/m3 per 8 uur mag inademen. Dit getal wordt de “grenswaarde” genoemd. Bouwwerken en objecten hoeven dus niet “asbestvrij” te zijn maar moeten “asbestveilig” zijn. Uiteraard geldt de regel “hoe minder asbest hoe beter”. Door de jarenlange onjuist ingeboezemde angst in de publieke opinie maken sommige marktpartijen “misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk profijt. Het benadeelt iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhangt van de integriteit van mensen in een positie met gezag”. (Definitie van Transparency International) Er bestaat nationale consensus dat corruptie in de asbestketen: de economische ontwikkeling afremt, een dreiging vormt voor de democratie en voor een goed openbaar bestuur, de volksgezondheid en milieu beschadigd.

Aangezien corruptie per definitie verborgen is, zijn weinig feitelijke gegevens of objectieve statistieken beschikbaar die het niveau van corruptie kunnen meten. Het is onvoldoende om zich op het aantal veroordelingen door de rechtbanken te baseren, want deze gegevens zeggen in veel gevallen meer over het functioneren van het rechtssysteem in Nederland dan over het daadwerkelijke corruptieniveau. Daarom voert RIR zelf onderzoeken uit die de perceptie in kaart brengen om het corruptieniveau te evalueren. In 2013 heeft RIR haar deelonderzoeken naar, onder andere de corruptie binnen de asbestketen, gepresenteerd in haar rapport “de uitdaging”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *