Bij het werken met hoogwerkers moet de handleiding heel nauwgezet worden gevolgd. De hoogwerker zelf moet voldoen aan NEN 280. In deze norm, evenals in de handleiding, is heel expliciet het uitstappen op hoogte uitgesloten. Dit heeft te maken met de stabiliteit van de hoogwerker op het moment dat iemand uitstapt.
De stabiliteit van een verreiker met werkplatform is over het algemeen groter dan van een hoogwerker. Daarom zijn er wel enkele verreikers met een werkplatform met neerklapbaar voorfront beschikbaar. De ‘uitstappers’ moeten aangelijnd zijn, tenzij er wordt uitgestapt op een vloer die rondom is voorzien van valbeveiliging. Het werkplatform moet dan ook de mogelijkheid bieden tot aanlijnen.

Werken met een hoogwerker

Zowel voor verreikers als voor hoogwerkers geldt dat niet afgeweken mag worden van de werkwijzen zoals in de handleiding beschreven. Een ander punt van aandacht is de CE-markering. Bij de verreiker moet de CE-markering gelden voor de machine met aangekoppeld werkplatform. Uiteraard moet ook de hoogwerker een CE-markering hebben.

Wanneer het bouwen van een steiger te veel tijd kost, of wanneer er mobiel op hoogten moet worden gewerkt wordt er vaak gebruik gemaakt van een hoogwerker. Een hoogwerker
is een werkplatform, uitgerust met de wettelijke beveiligingen (leuningen), dat in de hoogte verplaatsbaar is via een hefmechanisme
en vast verbonden en gemonteerd is op een voertuig (arm- of schaarconstructie).

Sandwichpanelen Clevers Asbestsanering
5Films Heerlen Clevers Asbestsanering

De bediening van de hoogwerker moet worden overgelaten aan personen die daartoe correct zijn geïnstrueerd en zijn opgeleid. De voorlichting en instructie in het bedrijf dient afgestemd te zijn op de hoogwerker die wordt ingezet en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van het werk dient de werkgever controle te houden op het juist gebruiken van de hoogwerker en eventueel corrigerend op te treden. Houd hierbij rekening met anderstaligen.

Is het gebruik van persoonlijke valbeveiliging in een hoogwerker verplicht?
Het gebruik van persoonlijke valbeveiliging is niet verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd, omdat: werkzaamheden vaak tot ver buiten de bak worden uitgevoerd (meer dan een halve armlengte); als met de hoogwerker gereden mag worden, geringe oneffenheden of wegzakken een grote uitslag van de bak veroorzaken; veel hoogwerkers kunnen worden gebruikt zonder dat de onderwagen zuiver waterpas staat; bij een technisch mankement en het plots wegvallen van de druk het niet te voorkomen is dat de bak onverwacht en snel van positie verandert.
De veiligheidslijn moet zodanig kort zijn dat het werk wel uitgevoerd kan worden, maar de werknemer niet uit de bak kan vallen.
Voorwaarde is wel dat de hoogwerkerbak beschikt over een deugdelijk aanhaakoog.

Bijlagen

Download Adobe Reader voor PC
Download Adobe Reader voor Android

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *