Het Landelijks Asbestvolgsysteem (LAVS) is ontwikkeld door de rijksoverheid is vanaf 1 maart 2017 verplicht gesteld in de Nederlandse asbestverwijderingsbranche.
Het gebruik van het LAVS is onder andere ook verplicht om in aanmerking te komen voor de subsidie op het verwijderen van asbestdaken die aan de buitenlucht worden blootgesteld.

Gebouweigenaar

Gebouweigenaar

Is er asbest aanwezig in uw gebouw dan bent u er als gebouweigenaar verantwoordelijk voor dat dit op een juiste wijze wordt verwijderd en afgevoerd.
De gegevens moeten in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) komen te staan. Het LAVS betekent inzicht én gemak. Door de gegevens van uw locatie(s) eenmalig in het LAVS in te voeren, heeft u snel inzicht en overzicht over het gehele traject.

Asbestinventarisatiebureau

Inventarisatiebureau

Zodra het inventarisatiebureau de opdracht heeft gekregen voor een inventarisatie uit te voeren moet hij dit melden in het LAVS.
Het LAVS stuurt dan weer de geplande startmelding automatisch door aan de certificerende instantie.
Na de asbestinventarisatie voert het asbestinventarisatiebureau eenvoudig bronnen en monsters in en zorgt het LAVS ervoor dat uw inventarisatierapporten in een vast format komen.

Opdrachtgever

Opdrachtgever

De opdrachtgever kan dan weer het inventarisatierapport downloaden en het LAVS gebruiken om de eventueel de sloopmelding te doen.
Opdrachtgevers selecteren via LAVS een asbestverwijderaar. De asbestverwijderaar ontvangt vervolgens via het LAVS een opdracht om het asbest te verwijderen.

Asbestverwijderingsbedrijf

Asbestverwijderaar

Om asbest te kunnen verwijderen, hebben we veel informatie nodig. Een inventarisatierapport, plattegronden of en een opdrachtnummer. Alle informatie die we nodig hebben staat allemaal in het LAVS. Doordat alle gegevens van een locatie in het LAVS staan, hebben wij altijd snel inzicht en overzicht in de asbestsituatie, is het uitwisselen van informatie en rapporten met ketenpartners eenvoudiger en gebeuren meldingen naar bevoegde instanties, zoals de inspectie SZW, de gemeente en de certificerende instantie, automatisch waardoor wij ook weer automatisch voldoen aan vigerende asbestwet- en regelgeving.

Laboratorium

Eindinspectieinstelling

Aan het einde van het hele traject worden ook de eindinspectiedocumenten opgenomen in het LAVS. Het LAVS maakt het dus mogelijk dat alle bevoegde instanties op elk moment van de
dag een volledig inzicht kunnen krijgen van het hele asbesttraject. Kortom, het hele traject van A tot Z, Van opdrachtgever of eigenaar, van asbestinventarisatie, asbestverwijdering tot eindbeoordeling, alles is terug te vinden in het LAVS.

Asbestdaken

LAVS en asbestdaken

Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Het LAVS is niet bedoeld voor particulieren. Een particulier kan niet in het LAVS werken, maar kan wel aan een bedrijf opdracht geven om namens hem in het LAVS te werken. Als deze melding niet is gedaan in het LAVS wordt uw subsidieaanvraag niet in behandeling genomen. Vraag daarom om een bevestiging bij het asbestverwijderingsbedrijf dat uw dak ook gemeld is in het LAVS. Zo bent u er zeker van dan u in aanmerking kan komen voor de voor u geldende subsidie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *