Wilt u asbest in of rondom uw woning (laten) verwijderen of slopen? Dan moet u bijna altijd een sloopmelding asbest indienen bij de Gemeente. Met deze melding geeft u aan dat u op een bepaalde datum sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren, waarbij asbesthoudende materialen worden gesloopt, verwijderd en afgevoerd. Hieronder staan de uitzonderingen uit het Bouwbesluit 2012 en het Arbeidsomstandighedenbesluit waarbij u geen sloopmelding hoeft aan te vragen.

Uitzonderingsregels

Bouwbesluit 2012

  1. Geklemde asbesthoudende vloerplaten onder verwarmingstoestellen.
  2. Asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen.
  3. Asbesthoudende rem- en frictiematerialen.
  4. Asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren.
  5. Asbesthoudende pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kW.

Arbeidsomstandighedenbesluit

  1. Handelingen die worden uitgevoerd in of aan bouwwerken of objecten die op of na 1 Januari 1994 zijn vervaardigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *