Vangnetten mogen alleen toegepast worden als eerder beschreven oplossingen niet mogelijk zijn en ook een steigervloer géén oplossingen biedt. Vangnetten zijn echter te prefereren boven persoonlijke valbeveiliging. Een net dat dient ter bescherming van vallende personen, vereist een maaswijdte van maximaal 10 x 10
cm. Deze openingen hebben echter nog het nadeel dat armen en benen door de mazen kunnen raken waardoor schaaf- en/of andere verwondingen kunnen optreden. Daarom wordt, ook al is een net met een maaswijdte 10 x 10 cm sterk genoeg, toch de voorkeur gegeven aan een maaswijdte van 6 x 6 cm. In de praktijk blijkt
deze laatste uitvoering standaard te zijn. Moeten met een net tevens mogelijk vallende voorwerpen worden opgevangen en/of eronder werkende personen worden beschermd, dan is een maaswijdte van 3 x 3 cm aan te raden. Deze maaswijdte is ook te bereiken door in het net met een maaswijdte van 6 x 6 cm een binnennet aan te brengen. Aan een dergelijk binnennet worden uiteraard minder hoge eisen gesteld ten aanzien van constructie en sterkte. Volstaan kan dan ook worden met een uitvoering die standaard in de handel verkrijgbaar is. Er is een norm voor vangnetten (NEN.EN 1263-1).

Vangnetten tegen vallen

Montage van vangnetten

In de praktijk zullen meestal meerdere netten aan elkaar gekoppeld moeten worden. Dit gebeurt met een koppellijn die door de mazen van de aaneen te rijgen netten geregen wordt en wordt afgeknoopt. De netten kunnen worden opgehangen aan de zich in de verstevigde randlijn bevindende ophanglussen of kousen. Voor het bevestigen kan gebruik worden gemaakt van harp- of D-sluitingen (met moer en splitpen) of van karabijnhaken (musketonhaken). Hierdoor wordt het doorschuren van het net bij de ophangpunten voorkomen. Reeds in het ontwerp moet rekening worden gehouden met de bevestiging van netten, door bijvoorbeeld ogen of haken in de staalconstructie op te nemen. Het aanbrengen van het net kan worden uitgevoerd vanuit een hoogwerker.

Vangnetten

Toepassen van vangnetten

Het gebruik van netten kent een gevarieerd toepassingsgebied zoals bij werken met glijbekisting; bij skeletbouw (als andere, collectieve beveiligingen technisch niet bruikbaar zijn); bij het onderhoud van bruggen; bij nieuwbouw en reparatie van dakvlakken. Het gebruik van netten staat beschreven in de NEN-EN 1263-2.

Individuele maatregelen

De effectiviteit van persoonlijke valbeveiliging is kwetsbaar, omdat dat ook afhankelijk is van de motivatie van werkers. Tevens komt deze voorziening pas in laatste instantie bij kortdurende en incidentele situaties in aanmerking. Het gaat hier om het daadwerkelijk gebruik van vangnetten, vanggordels en vanglijnen in situaties waar leuningen of steigers redelijkerwijs niet toepasbaar zijn.

Dakbeschot Clevers Asbestsanering

Onderhoud en opslag van vangnetten

Vangnetten moeten regelmatig, bijvoorbeeld tijdens het
weghalen of ophangen, worden gecontroleerd op beschadigingen.
In het Handboek Arbeidsmiddelen voor de bouwnijverheid is hiervoor een controlelijst opgenomen. Beschadigingen kunnen ontstaan door vallende voorwerpen, maar ook bijvoorbeeld door lasvonken. Als een net beschadigd is moet het direct worden vervangen. Vaak is het mogelijk dat de leverancier
het net herstelt. Het zelf repareren kan een onaanvaardbare kwaliteitsverlaging tot gevolg hebben. De opslag van de netten moet donker en droog gebeuren. Natuurlijk moeten ze daarbij vrij gehouden worden van bijvoorbeeld hete leidingen
en van chemicaliën. De netten kunnen vrijhangend of in open, goed ventilerende kratten worden opgeborgen. Netten die door het gebruik vervuild zijn moeten eerst grondig met water gereinigd worden. Voordat ze daarna opgeslagen worden, is het zaak ze eerst goed te laten drogen.

Bijlagen

Download Adobe Reader voor PC
Download Adobe Reader voor Android

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *