Archives for januari, 2018

jan
19

Ontvangstmeldingsplicht LMA voor tussenopslag asbest?

Wegnemen onnodige administratieve lasten! VERAS heeft een brief gestuurd aan het Ministerie van I&W over de administratieve verplichtingen rondom het melden en registreren van de afgifte en ontvangst van asbesthoudend afval door asbestverwijderingsbedrijven. Van leden krijgen wij meldingen dat zij door Omgevingsdiensten worden aangeschreven dat er, ook in geval van louter de tussenopslag van asbest […]

DETAIL
jan
19

Sneller ontheffing voor weghalen beschermde dieren bij asbest

Inwoners van Lelystad met een asbestdak kunnen versneld een ontheffing krijgen voor de Wet Natuurbescherming als ze hun dak willen saneren. Dat hebben de gemeente en de provincie Flevoland afgesproken Mensen met broedende vogels, jaarrond beschermde nesten en jaarrond beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen op het dak raken nu in een lange procedure verzeild. De gemeente biedt bewoners nu de mogelijkheid […]

DETAIL
jan
19

Waarschuwing tot preventieve stillegging

Het afgelopen jaar heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden over de preventieve stillegging en de officiële waarschuwing. Ook in 2018 staan belangrijke ontwikkelingen op stapel, waaronder een uitspraak van de Raad van State waar een groot deel van bestuursrechtelijk Nederland reikhalzend naar uitkijkt. Deze ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen voor saneringsbedrijven die met een stillegging of […]

DETAIL
jan
19

Kosten van asbestsanering zijn geheel aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de asbestsanering ook zonder verbouwing noodzakelijk was om het rijksmonument in bruikbare staat te herstellen. Belanghebbende, de heer X, is samen met zijn echtgenote mede-eigenaar/bewoner van een monumentaal pand. Het is een rijksmonument en wordt in 2011 verbouwd tot appartementencomplex. Bij de verbouwing blijkt asbest in het pand […]

DETAIL
jan
19

Inventarisatie asbestdaken in de gemeente Woensdrecht

Vanaf 2024 worden asbestdaken in Nederland verboden. NOTE CLEVERS ASBESTSANERING BV *** even voor alle duidelijkheid, de Tweede Kamer heeft het voorstel m.b.t. het asbestdakenverbod tot op heden nog steeds niet bekrachtigd. Er is dus nog geen asbestdakenverbod! Wel is het advies van ons om de oude daken te verwijderen. Asbest is en blijft gevaarlijk […]

DETAIL
TOP