Hof verlaagt WOZ-waarde woonboerderij in verband met aanwezigheid asbest

Hof verlaagt WOZ-waarde woonboerderij in verband met aanwezigheid asbest

Hof Arnhem-Leeuwarden verlaagt de WOZ-waarde van de woonboerderij van X vanwege onder andere de aanwezigheid van asbest.
Belanghebbende, X, is eigenaar van een woonboerderij. X bepleit verlaging van de WOZ-waarde 2017 van € 443.000 naar € 350.000.

Hof Arnhem-Leeuwarden verlaagt de WOZ-waarde van de woonboerderij van X vanwege onder andere de aanwezigheid van asbest. De heffingsambtenaar betwist weliswaar niet langer dat asbest aanwezig is in de opstallen, maar heeft ter zitting het nadere standpunt ingenomen dat bij de vergelijkingsobjecten ook asbest aanwezig zal zijn, zodat een waardedrukkende invloed wegens kosten voor verwijdering daarvan reeds in de transactieprijzen is verdisconteerd. Het hof is echter van oordeel dat de heffingsambtenaar niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij de vergelijkingsobjecten eveneens asbest aanwezig is, nu hij daar geen onderzoek naar heeft gedaan, terwijl uit de door X overgelegde offerte valt op te maken dat asbest aanwezig is in de op zijn perceel aanwezige opstallen. Het hof acht het op grond van de offerte en hetgeen overigens is aangevoerd door belanghebbende aannemelijk dat (ook op de peildatum) daadwerkelijk asbest aanwezig is. Het hof volgt de door X bepleite waarde van € 350.000. Het hoger beroep van X is gegrond.

Bron: TaxLive

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *